สถิติ การรับนักเรียนห้องปกติ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  สพม.อบอจ
นักเรียน ม.1 ม.4  วันที่   9 - 13 มีนาคม 2567

>> ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าห้องสอบ 23 มี.ค.2567 << รอรับสมัครเรียบร้อย