Get Adobe Flash player

โรงเรียน้ำยืนวิทยา

ตราประจำโรงเรียน

-------------------------

สีประจำโรงเรียน

เขียวเหลือง

-------------------------

ดอกไม้ประจำโรงเรียน:

ดอกอินทนิล

 -------------------------

อักษรย่อของโรงเรียน 

..

-------------------------

คติพจน์ของโรงเรียน

ชีวิตจะมีค่าเมื่อเป็นที่ปรารถนาของสังคม

-------------------------

คำขวัญของโรงเรียน 

ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย

-------------------------

ลิงค์ภายใน