โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

83 หมู่ 2 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี.

โทรศัพท์ 045-959970

ผู้อำนวยการ

งานวิชาการ

งานงบประมาณและบุคคล

งานกิจการนักเรียน

งานทั่วไป
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.