สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณิชา วรรณเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิรินภา บุษภาค
3. เด็กหญิงอรปรียา ทัดมาลา
1. นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์
2. นางนิราวรรณ จะโรจร
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวพัจชญาภรณ์ เจ็ดสันเที๊ยะ
2. นางสาวสุชานันท์ ดวงโสมา
3. นางสาวเกศรา จันทร์เทพ
1. นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์
2. นายสิทธิชัย ใจสว่าง
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.