ตราประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

เขียว เหลือง


ดอกไม้ประจำโรงเรียน:

ดอกอินทนิล


อักษรย่อของโรงเรียน 

น.ว.


คติพจน์ของโรงเรียน

ชีวิตจะมีค่าเมื่อเป็นที่ปรารถนาของสังคม


คำขวัญของโรงเรียน 

ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย


 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.