ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม1,ม.4 12:19:47

ม1 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1byznaOGqU9jcIkUOPJh1Bvv79O27Jb9-/1ypWr5fBX_pwdm1_dcLbNYUzoambmaow1?usp=sharing&sort=13&direction=a

ม4 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1byznaOGqU9jcIkUOPJh1Bvv79O27Jb9-/1JAoiV0jz4TK0wdl11bQ5lT4gfsrg05zf?usp=sharing&sort=13&direction=a

 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.