ที่ กิจกรรม เกณฑ์รับสมัคร ลิงค์รับสมัคร   ประกาศผล
         

1

 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

     
  ระดับ ม.ต้น >> รายละเอียด <<  ลิงค์เข้าสอบ*  
      * วันที่ 18 ส.ค.2564 เวลา 11.30.12.30  
  ระดับ ม.ปลาย >>รายละเอียด<<  ลิงค์เข้าสอบ*   
      * วันที่ 18 ส.ค.2564 เวลา 15.00-15.30  
         

2

การประกวดแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  

     
  ระดับ ม.ต้น ,ระดับ ม.ปลาย >> รายละเอียด << >> รับสมัคร  <<  
         

3

การประกวดเรียงความ

     
  ระดับ ม.ต้นระดับ ม.ต้น ,ระดับ ม.ปลาย  >>>> รายละเอียด  <<<
*ส่งผลงานทางช่องทาง line ในรายละเอียด
 
         

4

การพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

     
  ระดับ ม.ต้น ,ระดับ ม.ปลาย  >>>> รายละเอียด  <<<
*ส่งผลงานทางช่องทาง line ในรายละเอียด
 
         

5

การแข่งขัน E-Sport

     
   ระดับ ม.ต้น ,ระดับ ม.ปลาย รายละเอียด   >> รับสมัคร << ดาวโหลดเกียรติบัตร  
      ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม2564  
         

6

กิจกรรมตอบปัญหาความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประเภทครู และบุคลากรในโรงเรียน

     
         
7 กิจกรรม To be number one Cover Dance  >>>> รายละเอียด  <<<
*ส่งผลงานทางช่องทาง line ในรายละเอียด
 
         

 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.