ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

รับสมัคร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.