ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1Cn9qQQwAB5JyboTYpF5mqqCZgcGkhmwC/view?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1ieXzPl7K65emggu9CFWmFL3aqcbx7M1w/view

 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.