ประกาศโรงเรียนน้ำยืนวิทยา เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษและเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนน้ำยืนวิทยาตระหนักถึงความปลอดภัยที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

 

--------------------------

------------------------
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.